Beginner’s Irish Dictionary Eagrán Nua

£12.30

Helan Davies

In stock

SKU: 23289 Category:

Description

Foclóir Béarla-Gaeilge lán-daite atá feiliúnach len úsáid sa mbaile nó sa scoil. Tá os cionn 2,000 de na gnáth-frásaí agus gnáth-focail a mbaintear úsáid astu go minic le fáil sa leabhar seo. Tá sé roinnte ina trí chuid:

  • Sraith pictiúirí spréite thar dhá leathanach ar théamaí éagsúla, ar nós; laethanta saoire, oifig an phoist &rl.
  • Treoir shimplí ar bhunrialacha ghramadach na Gaeilge.
  • Liostáil de réir aibítre de na focail ar fad sa leabhar.

This is a beautifully designed full-colour Irish dictionary, ideal for use at school or home. It contains more than 2,000 everyday words and phrases and is divided into three sections:

A series of double-page full-colour spreads which place the vocabulary in context, e.g. holidays, at the post office etc.
A simple guide to Irish grammar for the beginner.
An alphabetical listing of all the words and phrases contained in the book.

Additional information

Weight 322 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Beginner’s Irish Dictionary Eagrán Nua”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.