Bhíodar Aréir Ann

£7.15

Cliodhna Cussen

In stock

SKU: 28512 Category:

Description

I gCo. Luimnigh, ar imeall Cho. Chiarraí, atá Ráth Chathail mar a bhfuil an t-úrscéal seo lonnaithe. Scéal stairiúil é a cheanglaíonn saol eachtraí clainne le himeachtaí móra i saol corraithe an cheantair ag tús an naoú céad déag.

Tosnaíonn an scéal leis an rachmas a tháinig leis an gcogadh idir Shasana agus fórsaí Napoleon ag tús an chéid sin. Féachtar ar eachtraí na clainne tríd an nganntanas a lean deireadh an chogaidh, cogadh a chríochnaigh ag an tráth céanna le héirí amach Captaein Rock agus le tús ré Dhónaill Uí Chonaill.

Feictear an saol suaite baolach úd trí shúile géara na hógmhná, í ag tógáil clainne sa cheantar úd arimeall Shliabh Luachra. Is tríd an tsúil ghéar chéanna a fhaighimid léargas ar an achrann idir an gníomhaire nua, duine gránna darbh ainm Alexander Hoskins, agus pobal na háite.
Scríobhann Cliodna le tuiscint mar tógadh in Iarthar Luimnigh í agus tá atmaisféar and tréimhse tógtha go seoigh aici.

In Co. Limerick, on the outskirts of Co. Rathcahill, where this novel is located, is situated in Kerry. It is an historical tale that connects the lives of family adventures with major events in the turbulent life of the area in the early nineteenth century.

The story begins with the fortunes of the war between England and Napoleon’s forces at the beginning of that century. The family’s adventures are explored through the scarcity which followed the end of the war, a war which ended at the same time as Captain Rock’s rebellions and the beginning of Daniel O’Connell’s era.

The harsh life threatened by the sharp eyes of the young woman, she is bringing up a family in the area of ​​the Sliabh Luachra area. It is through the same sharp eye that we see the confrontation between the new agent, an ugly person named Alexander Hoskins, and the local community.
Cliodna writes about it as built in West Limerick and she has built an atmosphere and period.

Additional information

Weight 158 g
Dimensions 209 × 148 × 8 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bhíodar Aréir Ann”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.