Coinnigh Do Mhisneach

£7.20

Sionad Wynn Jones

Out of stock

SKU: 10133 Categories: ,

Description

Úrscéal le foclóirín Gaeilge-Béarla. Scéal nua-aimseartha atá anseo, a choinneoidh aird an léitheora ó thús go deireadh. Díríonn an leabhar ar bheirt chailíní, Aoife agus Máire, beirt atá an-éagsúil óna chéile.

Tá Máire beo bocht, agus mealladh na bhfear inti. Tá a muintir scartha, agus ní raibh aithne aici ar a hathair riamh. Tá cónaí uirthi anois lena máthair agus leis an mbrúid de pháirtnéir atá aici.
Saol na bhfuíoll atá ag Aoife, agus í ina cónaí i dteach mór lena tuismitheoirí, ach ní rómhaith atá cúrsaí idir an lánúin agus is léir don saol mór go bhfuil athair Aoife mídhílis dá bhean. Casann an saol Aoife agus Máire i dtreo a chéile agus eascraíonn dlúthchairdeas eatarthu.

Cuirfidh déagóirí spéis faoi leith i gcás an dá phríomhphearsa sa scéal seo, ach is cinnte go gcuirfidh na fophlotaí atá sa leabhar go mór leis an tairbhe a bhainfidh siad as freisin. Pléitear an grá, an tréigean, an cairdeas, an naimhdeas agus an mhídhílseacht. Tá an leabhar oiriúnach do dhéagóirí sinsearacha (16+), agus cuirfidh múinteoirí agus daltaí araon fáilte roimhe. Tá sé oiriúnach, leis, do dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge agus a bhfuil meánleibhéal Gaeilge acu.

This is modern-day fiction at its best, and will grab the attention of older teenage readers and hold their attention until the very last word. It centres on the lives of two characters-Aoife and Máire. At first glance, it would seem that these two teenagers have nothing in common.

Máire is strikingly beautiful and the subject of constant male attention. She comes from a broken family and has never known her father. She lives with her mother and her mother’s current partner, a brutish and violent man.
Aoife, on the other hand, lives in the lap of luxury with both her parents. However, her home life is unhappy too as her parents’ marriage is falling apart, her father becoming ever more blatantly unfaithful to her mother. Life throws these two girls together, and the result is the blossoming of an unlikely friendship.

This book will strike a chord with young people, who will identify with the teenage protagonists. The various subplots ensure it is a page-turner, and an all-round great story of love, betrayal, infidelity and friendship. It is suitable for older teenagers (16+), and will be welcomed by teachers and students alike. It is also suitable for adults learning Irish who are at an intermediate level.

Additional information

Weight 168 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Coinnigh Do Mhisneach”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.