Eadrainn Cleachtai Idirghniomhacha Gramadai As Cló/Out of Print

£19.00

Cian Marnell

Out of stock

SKU: 18011 Category:

Description

Cur chuige nua, idirghníomhach maidir le foghlaim ghramadach na Gaeilge a chuirtear i láthair sa leabhar Eadrainn le Cian Marnell. Spreagtar bunús na foghlama trí chleachtaí beirte a dhéanann na foghlaimeoirí os ard.

Tugtar míniú cuimsitheach ar rialacha gramadaí agus go leor cleachtaí scríofa i ngach aonad, chomh maith.Rachaidh an leabhar chun leasa go mór d’fhoghlaimeoirí tríú leibhéal agus iar-Ardteiste chomh maith le foghlaimeoirí ardchaighdeáin dara leibhéal agus aonaracha.

Is rogha thraidisiúnta ábhair a phléitear anseo: aimsirí an bhriathair, díochlaontaí an ainmfhocail, srl., ach murab ionann agus na leabhair ghramadaí eile atá ar fáil, is trí obair bheirte is mó a dhéanta iarracht an fhoghlaim a chur i gcrích anseo. Tugtar léiriú ar na rialacha atá le sealbhú ar dtús, gan amhras, agus treisítear an fhoghlaim go rialta le cleachtaí scríofa de chineálacha éagsúla, ach is iad na cleachtaí idirghníomhacha beirte príomhábhar gach aonaid.

Spreagann an obair bheirte foghlaim ghníomhach agus cumarsáid idir fhoghlaimeoirí. Cabhraíonn sí le mic léinn a bheith freagrach as a gcuid foghlama féin freisin.

Eadrainn by Cian Marnell presents a new, interactive approach to the learning of Irish grammar. Most of the learning is encouraged through pair exercises which are completed aloud by learners.

Comprehensive explanations of grammar rules and plenty of written exercises are included in each unit. This book will be of great benefit to third-level and post-Leaving Certificate learners, as well as to second level and mature learners of an advanced standard.

The subject matter here is of a traditional nature: verb tenses, noun declensions, etc. but unlike other available grammar books, this one attempts to bring about the greater part of learning through pair work. The relevant grammar rules are demonstrated first, as one would expect, and learning is reinforced at regular intervals through written exercises of different types but interactive exercises for co-operating pairs form the principal material of each unit.

The pair work encourages active learning and communication between learners, and it helps students become responsible for their own learning.

Additional information

Weight 1050 g
Dimensions 295 × 210 × 22 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Eadrainn Cleachtai Idirghniomhacha Gramadai As Cló/Out of Print”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.