Rún Na Seacht gCloigne

£7.10

Paul Thies

In stock

SKU: 22409 Category:

Description

Úrscéal sa tsraith ‘Cleite’ don aoisghrúpa 7+ faoi fhoghlaí mara beag, agus a chuid cairde.

Tá athair is máthair Chleite de shíor ag troid. Ar chomhairle a chara, Crúca Beag, téann Cleite ag cuardach órchiste atá i bhfolach ar Oileán na Seacht gCloigne. ‘Má thagann sibh ar órchiste, is cinnte go ndéanfaidh bhur dtuismitheoirí cóisir mhór. Casfaidh bhur máthair an chláirseach agus casfaidh bhur n-athair an troimpéad agus ina dhiaidh sin gabhfaidh siad ag damhsa ar an deic. Beidh siad mór le chéile arís ansin.’ ‘An gceapann tú?’ a d’fhiafraigh Cleite de.

Foghlaí mara maith é Cleite. Tá sé ina chónaí lena mhuintir ar fad ar an long foghlaí mara, an Bolg Lán. Nuair nach mbíonn sé ag obair ar an long, caitheann sé an lá ag cuardach órchistí, nó ag spraoi lena chairde Crúca Beag agus Péarla.

A novel in the series ‘Cleite’ for the 7+ age group.

Cleite’s father and mother are always fighting. His friend, Crúca Beag, advises Cleite to go in search of a treasure on the Island of the Seven Heads. ‘If you find treasure,’ he says, ‘your parents are sure to organize a big party. Your mother will play the harp and your father will play the trumpet, and after that they’ll go dancing on deck. They’ll be friends again then.’ ‘Do you think so?’ asks Cleite.

Cleite, of course, is a good pirate. He lives with all his family on the pirate ship, An Bolg Lán. When he isn’t working on the ship, he spends the day searching for treasure, or playing with his friends, Crúca Beag and Péarla.

Additional information

Weight 128 g
Dimensions 180 × 138 × 4 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rún Na Seacht gCloigne”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.