Smacht (L)

£8.55

Colm Mac Confhaola

1 in stock

ISBN: 9780898332872 SKU: 21823 Categories: ,

Description

Tar éis di beirt deifiúracha óga a chailleadh i ndóiteán tí, dóiteán a tharla de bharr an óil agus na toitíní, téann Rós agus a cuid tuismitheoirí chun cónaithe i dteach nua de chuid na comhairle contae. Sa phobalscoil áitiúil déanann sí cairdeas le Cormac, buachaill meánaicmeach atá ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar a chuid claonta féin; agus castar bulaithe uirthi atá gach pioc chomh dona leis na bulaithe a d’fhág sí ina diaidh sa tseanscoil.

Fite fuaite i scéal Rós tá scéal an mhúinteora idéalaigh agus a choimhlint leis an scoil, tá scéal an tsagairt atá i gcoimhlint leis an ól, tá scéal na mbulaithe agus na mboicíní áitiúila. Trí na scéalta éasgsúla seo, déanann an t-údar léiriú ar ghnéithe tábhachtacha den tsochaí chomhaimseartha, agus é sin déanta ar bhealach atá soléite, taitneamhach.

After losing two young sisters in a house fire, in an accident caused by drink and cigarettes, Rós and her family leave their home  to live in a new council house. In the local community school she befriends Cormac, a middleclass boy who is trying to come to terms with his own problems; and encounters bullies who are every bit as bad as the bullies she has left behind in her school.

Rós’s story is entwined with the story of the idealistic teacher and his battles at school, the story of the priest who is wrestling with his alcohol addiction, and the story of the the local bullies. Through these stories, the author gets to grips with important aspects of contemporary society, and is a pleasure to read.

Additional information

Weight352 g
Dimensions192 × 129 × 18 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Smacht (L)”