An Ghaeilge ar Chomharthaí Stáit

Maura Lynskey

£6.75

Out of stock

SKU: 22774 Category:
6660012140329

Description

Is í comharthaíocht na hÉireann an léiriú is feiceálaí dá bhfuil againn dár dteanga dhúchais ó bhunú Saorstát Éireann sa bhliain 1922. Is iomaí foilseachán atá againn maidir leis an gcomhharthaíocht agus is iondúil go mbíonn aird á díriú iontu ar leaganacha éagsúla de logainm na háite nó ar an modh a dtángthas ar an leagan sin.

Is beag mionscrúdú atá déanta ar pholasaí an Stáir maidir leis an gcomharthaíocht, áfach, agus is é sin a spreag an t-údar chun tabhairt faoin leabhar seo.

Irish signage is the most visible display that we have of our native tongue since the foundation of the Irish Free State in 1922. There are many publications regarding this signage and it is common that attention is directed to the various versions of place names or the origin of these place names.

Little analysis has been done on the State’s policy to this signage, however, and this is what inspired Maura Lynskey to write this book.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also enjoy...