Ar Cosa in Airde

Marc Cantin, Sébastien Pelon

£6.75

In stock

SKU: 26529 Category:
9781911363033

Description

Rith Níotú, léim sé in airde ar dhroim Phítsí, agus rug sé ar a mhoing. Chaith an searrach Níotú ar a bholg ar an talamh. ‘Há! Há! arsa Pacó. ‘Níl sé éasca eitilt gan sciatháin!’

Tá sé in am ag Níotú capall dá chuid féin a bheith aige, ach tá sé níos deacra breith ar chapall fiáin agus é a cheansú ná mar a cheapann an tIndiach beag.

Indiach Dearg is ea Níotú. Tá sé ina chónaí lena athair is a mháthair i dtípí. Thart timpeall orthu tá treibh na dTípíonna Beaga. Gach lá, in éindí lena chairde Fataí agus Navó, téann Níotú ag spraoi san fhoraois, ag foghlaim faoi ainmhithe agus faoin nádúr.


Níotú ran and jumped up on Pítsí’s back, and caught hold of his mane. The poney threw Níotú on his belly on the ground. ‘Ha! Ha! said Pacó. ‘It’s not easy to fly without wings!’

It’s time Níotú had his own horse, but it’s a lot more difficult to catch a wild horse and to train him than Níotú thinks!

Níotú is a Red Indian. He lives with his mother and father in a teepee. Around them live the Little Teepee Red Indian tribe. Every day along with his friends, Fataí and Navó, Níotú goes to play in the forest, learning about animals and about nature.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also enjoy...