Athdhíolaim d’Abairtí Dúchasacha

Maolmhaodhóg Ó Ruairc

£7.70

Out of stock

SKU: 17508 Category:
9781857917758

Description

An féidir míniúchán beacht a thabhairt ar an gcumas atá ionainn na rudaí a chloisimid agus a léimid a thuiscint? An féidir an cumas sin a leathnú agus a fhorbairt? Bíodh is nach mór a bheith eolach ar stór focal agus ar ghramadach teanga, ní leor an méid sin. Bíonn tuiscint ar na gnásanna sóisialta atá intuigthe sa teanga de dhíth freisin. Is cuid dhílis de na gnásanna sin na habairtí dúchasacha nó an teanga mheafarach. Féachtar sa bhailiúchán seo d’abairtí meafaracha agus samhlaoideacha as Foclóir Gaeilge- Béarla Uí Dhónaill le léargas nua ar an teanga mheafarach sin sa Ghaeilge a thabhairt don léitheoir. Faoi cheannfhocail Bhéarla atá na habairtí agus na nathanna rangaithe, i dtreo is go dtig le scríbhneoirí agus aistritheoirí araon teacht ar a bhfuil uathu go furasta.

How do we explain the innate ability to understand what we hear and read? Can we develop and expand that ability? A knowledge of grammar and vocabulary is certainly essential in language learning, but these are not the sum total. A grasp of the social norms peculiar to the language is also necessary, and a key portion of those social norms is to be found in old sayings and metaphorical utterances. This collection of phrases from Ó Dónaill’s Irish-English Dictionary aims to give the reader a fresh insight into this metaphorical aspect of the Irish language. English headwords have been used so that both writers and translators can easily find what they are looking for.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also enjoy...