Beginner’s Irish Dictionary Eagrán Nua

Helan Davies

£12.50

In stock

SKU: 23289 Category:
9780717165940

Description

Foclóir Béarla-Gaeilge lán-daite atá feiliúnach len úsáid sa mbaile nó sa scoil. Tá os cionn 2,000 de na gnáth-frásaí agus gnáth-focail a mbaintear úsáid astu go minic le fáil sa leabhar seo. Tá sé roinnte ina trí chuid:

  • Sraith pictiúirí spréite thar dhá leathanach ar théamaí éagsúla, ar nós; laethanta saoire, oifig an phoist &rl.
  • Treoir shimplí ar bhunrialacha ghramadach na Gaeilge.
  • Liostáil de réir aibítre de na focail ar fad sa leabhar.

This is a beautifully designed full-colour Irish dictionary, ideal for use at school or home. It contains more than 2,000 everyday words and phrases and is divided into three sections:

A series of double-page full-colour spreads which place the vocabulary in context, e.g. holidays, at the post office etc.
A simple guide to Irish grammar for the beginner.
An alphabetical listing of all the words and phrases contained in the book.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also enjoy...