Corto: Port na Farraige Goirt

Hugo Pratt

£11.40

Out of stock

SKU: 22297 Categories: ,
9780898332964

Description

Úrscéal ghrafach do dhéagóirí agus léitheoirí fásta: 1914, in áit éigin in iardheisceart an Aigéin Chiúin, tagann bád seoil an Chaptaein Raspúitín ar fhear ceangailte de rafta atá ag imeacht le sruth: Corto Maltese. Tá Corto agus Raspúitín ag obair don Mhanach, tiarna mistéireach ar fhoghlaithe mara na bhFarraigí Theas – fear a bhfuil rún uafásach á cheilt i ngar dá chroí aige. Agus cabhlaigh Shasana agus na Gearmáine ag fáil faoi réir don Chogadh Mór, cuirtear tús le heachtra ina gcastar canablaigh orainn agus longa cogaidh, fir chróga agus feallairí, cairde agus geilt, agus ógbhean álainn mhealltach a chuirfeadh an chluain ar an mairnéalach is cruaichte i bPort na Farraige Goirt.

Aistriúchán déantai nGaeilge shimplí shaibhir. Leabhar í a thaitneoidh le léitheoirí fásta chomh maith le déagóirí.

A graphic novel for adult and young adult readers: 1914, somewhere in the southwestern Pacific, Captain Rasputin’s sailing boat comes upon a man strapped to a raft adrift in the ocean: Corto Maltese. Corto and Rasputin are working for the Monk, the mysterious lord of the South Sea pirates — a man who carries a dark secret close to his heart. As England and Germany prepare for the Great War at sea, we’re drawn into an adventure and in a world inhabited by cannibals and battleships, heroes and traitors, friends and madmen, and by a beautiful young woman who would charm the most sea-hardened sailor on ‘The Banks of the Salt Seas’.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also enjoy...