Eachtra Ghiolla an Amhráin

Pádraig Ó Liatháin

£9.50

In stock

SKU: 28342 Category:
9781784441814

Description

Eagrán úrnua den dán iomráiteach ‘Eachtra Ghiolla an Amaráin’ leis an bhfile siúlach ilteangach Donncha Rua Mac Conmara (c.1715-1810), atá sa leabhar seo. Saothar suaithinseach neamhchoitianta is ea ‘Eachtra Ghiolla an Amaráin’. Déantar cur síos ann ar ar bhain don reacaire agus é ag taisteal ar an bhfarraige amach ó Phort Láirge go dtí an Domhan Úr. Agus é ar bord loinge, tagann bandia na Mumhan, Aoibheall na Carraige Léithe, ina láthair, agus téann siad beirt síos go dtí an Domhan Íochtarach. Tá tionchar Leabhar VI den Aeinéid le brath go láidir ar an gcuid seo den dán, ach go gcuireann an file blas Gaelach agus a chruth ceannairceach féin ar na himeachtaí in Háidéas.

Tá ionad ag ‘Eachtra Ghiolla an Amaráin’ taobh le saothair thaibhsiúla eile ón ochtú céad déag ar nós ‘Caoineadh Airt Uí Laoghaire’ agus ‘Cúirt an mheon-oíche’. Cuireann an file scóip a shamhlaíochta in iúl le tógáil na hinste agus le fairsinge a chuid léinn, sa tslí go bhfuil blas na heipice ar an dán trí chéile. Tabharfar suntas do shaibhreas an fhriotail agus do shnastacht na meadarachta. Tá an t-eagrán údarásach seo bunaithe ar na bunfhoinsí lámhscríbhinne, agus cuirtear réamhrá, nótaí mínithe, foclóir agus innéacs ar fáil don léitheoir.

Eachtra Ghiolla an Amaráin’ is a remarkable and unique work, in which the narrator outlines the events of his journey by sea from Waterford to the New World. While on the ship, the goddess of Munster, Aoibheall na Carraige Léithe, appears to him and they travel to the underworld. The influence of Book VI of the Aeneid is vivid in this section of the poem but the poet has given it an Irish flavour and has left his own rebellious stamp on the events in Hades.

‘Eachtra Ghiolla an Amaráin’ is comparable to other haunting works from the 18th century, like Caoineadh Airt Uí Laoghaire and Cúirt an mheon-oíche. The scope of the poet’s imagination is illustrated through the narrative structure and with the range of his study and this gives an epic quality to the poem in its entirety. The richness of expression and the polish of the metre is particularly noticeable. This authoritative edition is based on the original manuscript sources and is accompanied by a foreword, explanatory notes, glossary and index.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also enjoy...