Ní Iontas go bhFuil an Spideog ag Gearán (crua)

Pádraig Breandán Ó Laighin

£9.00

Out of stock

SKU: 18787 Category:
9780986529610

Description

‘Ní cnuasach filíochta amháin atá anseo ach sraith aistriúchán ar dhánta Fraincise, Laidine agus Gréigise, mar aon le nótaí ar chuid de na dánta a fheidhmíonn mar threoirleabhar cultúrtha. Tá léargais spéisiúla ag an bhfile ar ghnó na filíochta féin (cf. “Focal ar Fhocal”); ar an loitiméireacht chultúrtha éigiallmhar a chuaigh ar aghaidh i rith bhlianta an rachmais sa tír seo (cf. “Carraig Mhaighin”), agus ar throid shíoraí na nGael ag lorg a gceart teanga ar an Rialtas (cf. “Scríobh mé chuig an Aire”) i measc go leor eile. Is treoirleabhar é ar chultúr agus teanga sa chiall is leithne den téarma sin.

Only one poetry collection here is just a series of translations on French, Latin and Greek poems, as well as notes on some of the poems that serve as a cultural guide. The poet has interesting insights into the poetry business itself (cf. “Word on Word”); On the incredible cultural vandalism that went on during the years of wealth in this country (see “Carraig Mhaighin”), and on the everlasting fight of the Gaels seeking their language rights to the Government (cf. “I wrote to the Minister” ) Among many others. It is a guide to culture and language in the widest sense of that term.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also enjoy...