Asarlaí Iontach Oz (Crua)

L. Frank Baum, Colin Parmar

£29.99

2 in stock

SKU: 27215 Category:
9781782012047

Description

Is scéal é Asarlaí Iontach Oz le L. Frank Baum faoi chailín beag darb ainm Dorataí a sciobann cuaranfa in éineacht lena madra beag Tótó í ó Khansas chuig tír álainn aduain Oz. Nuair atá sí ann socraíonn sí cuairt a thabhairt ar Chathair na Smaragaidí chun go n-iarrfaidh sí ar Oz Asarlaí, rialóir na tíre, í a chur abhaile arís. Castar uirthi agus í ar an mbealach Babhdán atá ag lorg inchinne; Coillteoir Stáin a bhfuil croí ag teastáil uaidh agus Leon meata nach bhfuil dada uaidh ach crógacht. Cé go mbuaileann an grúpa beag le mórán contúirtí agus eachtraí iontacha, éiríonn leo Cathair na Smaragaidí a shroicheadh go slán sábháilte, ach má éiríonn is de bharr intleacht an Bhabhdán, cineáltacht an Choillteora agus sárchrógacht an Leoin é. Ba é an leabhar seo ab inspioráid do scannán cáiliúil na bliana 1939, cé nach mar a chéile go díreach an leabhar féin agus an scannán!

Tá bunmhaisiúcháin William Wallace Denslow le feiceáil san aistriúchán lándaite sómasach seo ar ó chóipeanna den chéad eagrán Béarla a scanadh iad. Tá 24 phláta daite agus 150 maisiúchán téacsa sa leabhar agus nuair ba ghá cuireadh in oiriúint don aistriúchán Gaeilge iad. Tá clóchur an leabhair ar aon dul le leagan amach an chéad eagráin Bhéarla ach go bhfuil roinnt feabhsúchán déanta air sin in áiteanna ar mhaithe le léitheoirí an lae inniu.

The Wonderful Wizard of Oz is L. Frank Baum’s story of a little girl named Dorothy, who with her dog Toto is carried by a tornado from Kansas to the strange and beautiful land of Oz. Here she decides to visit the Emerald City to ask its ruler, a wizard called Oz, to send her back home again. On the way she meets a Scarecrow, who is in search of brains; a Tin Woodman, who wishes to have a heart; and a Cowardly Lion, whose one desire is to possess courage. The little party encounter many dangers and marvelous adventures on the way, but reach the Emerald City in safety, their success being due to the thoughtfulness of the Scarecrow, the tender care of the Tin Woodman, and the fearlessness of the Cowardly Lion. This is the book that inspired the famous 1939 film — which differs from the original book in quite a few ways!

This full-colour book contains the original illustrations by William Wallace Denslow which were were scanned from copies of the first edition. There are 24 colour plates and 150 text illustrations, many localized into the Irish language. The book has been typeset a fashion similar to that of the first edition, with some typographic improvements for the modern reader.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also enjoy...