Cluedo as Gaeilge: Dúnmharú san Óstán

Glór na nGael

£21.99

Out of stock

SKU: 29182 Categories: ,
5026905042482

Description

Fáilte go leagan Glór na nGael den chluiche Cluedo as Gaeilge, Dúnmharú san Óstán.

Tá Úna Bean Uí Dhuinn marbh, feall déanta uirthí ina hóstán féin, ach cé a rinne an gníomh, cá bhfuair sí bás agus conas a maraíodh í?

‘Sin dúshlán an chluiche seo agus is tusa an bleachtaire atá chun an cás a réiteach. Tá seisear amhrastach, sé sheomra agus sé arm bheaga. Ar do thuras timpeall na seomraí bailigh eolas ó na himreoirí eile, agus déan iarracht an t-eolas a úsáid go cúramach leis an ciontóir a aimsiú.

Welcome to the Glór na nGael version of the game Cluedo as Gaeilge, Murder in the Hotel.

Úna Bean Uí Dhuinn is dead, betrayed in her own hotel, but who committed the act, where did she die and how was she killed?

‘That is the challenge of this game and you are the detective who is going to solve the situation. There are six suspects, six chambers and six small arms. On your journey around the rooms gather information from the other players, and try to use the information carefully to find the offender.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also enjoy...